Μείωση του φόρου εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Προσδιορισμός φόρου για εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα: Τα κέρδη από ατομική αγροτική δραστηριότητα φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα των μισθωτών,

Περισσότερα