Δεν προβλέπεται έκδοση τιμολογίου αυτοπαράδοσης όταν ο κτηνοτρόφος παράγει μόνος τις ζωοτροφές του.

Μετά από ερώτηση αναγνώστη του Agro24 σχετικά με το αν χρειάζεται να κόβει τιμολόγιο στον εαυτό του, προκειμένου να βάζει

Περισσότερα