Ακατάσχετο λογαριασμoύ ως 10.000 ευρώ και φορολογικό συντελεστή 5-8% για κτηνοτρόφους.

Να θεσμοθετηθεί ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός ύψους 10.000 ευρώ ειδικά για κτηνοτρόφους – πτηνοτρόφους και να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής σε

Read more