ΑΑΔΕ: Σε αγρότες που μισθώνουν εκτάσεις με ενοίκιο έως 80 ευρω – Δηλώστε για να γλιτώσετε το πρόστιμο.

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα

Περισσότερα