Δόθηκε παράταση στην υποβολή των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης.

Το ΥΠΑΑΤ γνωστοποιεί ότι υπογράφηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης του Μέτρου 4 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020:

Περισσότερα

Εκ νέου παράταση μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019 για τις σταβλικές εγκαταστάσεις.

Ανάγκη για νέα παράταση ζητούν οι σταβλικές εγκαταστάσεις. Εφόσον από τις 145.000 περίπου κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις πανελληνίως αδειοδοτήθηκαν μέχρι σήμερα μόνο

Περισσότερα