Έως 8 Ευρώ Ανά Στρέμμα Χιλιομετρικό Πριμ Για Μετακινούμενους Κτηνοτρόφους

Τα 8 ευρώ ανά στρέµµα βοσκότοπου φτάνει το πριµ για τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους που θα ενισχύονται ανάλογα τη χιλιοµετρική απόσταση

Περισσότερα