Ασφαλιστικές εισφορές από αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Στο 64% έφτασε η εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών εισφορών από αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες στο πρώτο δίμηνο του 2017. Το ποσοστό,


Read more