Έτοιμη η πληρωμή για την εξισωτική αποζημίωση.

Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων εκδόθηκαν από εχθές οι πίνακες Εγκεκριμένων (Παραδεκτών Αιτήσεων) και Απορριπτομένων (Μη Παραδεκτών Αιτήσεων)

Περισσότερα

Το Δεκέμβριο η πληρωμή της εξισωτικής του 2016.

Για το τέλος Δεκεμβρίου προγραμματίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ την προκαταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2016, καθώς και την καταβολή των εκκρεμοτήτων

Περισσότερα

Στις 30 Σεπτεμβρίου η εξόφληση της εξισωτικής αποζημίωσης του 2014.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ  προγραμματίζει πληρωμή των υπολοίπων της εξισωτικής αποζημίωσης του 2014 για της 30 Σεπτεμβρίου. Η συνέχεια των πληρωμών της

Περισσότερα