Έτοιμη η πληρωμή για την εξισωτική αποζημίωση.

Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων εκδόθηκαν από εχθές οι πίνακες Εγκεκριμένων (Παραδεκτών Αιτήσεων) και Απορριπτομένων (Μη Παραδεκτών Αιτήσεων)

Read more

Στις 30 Σεπτεμβρίου η εξόφληση της εξισωτικής αποζημίωσης του 2014.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ  προγραμματίζει πληρωμή των υπολοίπων της εξισωτικής αποζημίωσης του 2014 για της 30 Σεπτεμβρίου. Η συνέχεια των πληρωμών της

Read more