Από τις 16 Οκτωβρίου και μετά η προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης.

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύθηκε ο σχετικός Εκτελεστικός Κανονισμός βάσει του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να προχωρήσουν

Read more