ΔΕΗ και υπουργείο Ενέργειας επιδιώκουν να θέσουν την Υψηλή Τάση εκτός της οδηγίας για τη μείωση μεριδίων

Το σχετικό αίτημα πρόκειται να τεθεί στους θεσμούς το αμέσως προσεχές διάστημα Το αίτημα της ΔΕΗ για εξαίρεση της Υψηλής

Περισσότερα