Ακατάσχετος λογαριασμός και για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις.

Με την διαβεβαίωση πω δεν πρόκειται να εξαιρεθεί καμία επιχειρηματική δραστηριότητα από την δημιουργία ενός ειδικού επαγγελματικού λογαριασμού, ο οποίος

Περισσότερα