Πληρωμές για βιολογική κτηνοτροφία και αυτόχθονες φυλές από εβδομάδα, αργότερα πάει η εξισωτική.

Αλλαγή πλεύσης για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών στο μέτωπο της εξισωτικής… Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, στον Οργανισμό Πληρωμών

Περισσότερα