Ακατάσχετο λογαριασμoύ ως 10.000 ευρώ και φορολογικό συντελεστή 5-8% για κτηνοτρόφους.

Να θεσμοθετηθεί ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός ύψους 10.000 ευρώ ειδικά για κτηνοτρόφους – πτηνοτρόφους και να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής σε

Read more

Μεγαλύτερη συγκέντρωση στο συνεταιριστικό και συνδικαλιστικό αγροτικό κίνημα θέλει ο Μητσοτάκης.

Ιδιωτική ασφάλιση για τις καλλιέργειες και τα ζώα, εθνικό αγροτικό επιμελητήριο αντί για αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα, συνεταιρισμούς με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ταχύτερη

Read more