Έναρξη της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) για τη σύσταση επιχείρησης.

Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) παρουσιάστηκε σήμερα παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα και

Read more

Morgan Stanley: Η ελληνική οικονομία γυρίζει σελίδα αλλά η απάντηση για τη βιωσιμότητα του χρέους δεν είναι ξεκάθαρη ακόμη.

Η Ελλάδα φαίνεται να βγαίνει από την περίοδο διάσωσης χωρίς άμεση ανάγκη για συνεχή υποστήριξη των πιστωτών Η έξοδος της

Read more

Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στη φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η σημαντική μεταρρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, εγκατάστασης και

Read more