Υποχρεωτικά τα POS από την Παρασκευή για 400.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι 85 κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων, για τις οποίες προβλέπεται η υποχρεωτική προμήθεια και εγκατάσταση POS μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα. Πρόστιμο

Read more

«Να αναγνωριστεί ως ¨διδακτική¨ η προϋπηρεσία όλων των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

Την καταφανέστατη αδικία της δυσμενούς αντιμετώπισης εκπαιδευτικών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) για τους οποίους η προϋπηρεσία δεν αναγνωρίζεται ως

Read more