Ανατροπές στην φορολόγηση των εταιρειών προτείνει η ΕΕ.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα σχέδια για τη ριζική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο φορολογούνται οι εταιρείες στην ενιαία αγορά, προκειμένου να επιτευχθεί ένα πιο δίκαιο και ευνοϊκό για την ανάπτυξη σύστημα φορολόγησης των εταιρειών. Η αναπροσαρμοσμένη κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών (CCCTB), στο πλαίσιο ευρύτερης δέσμης μεταρρυθμίσεων, θα απλουστεύσει την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ενιαία αγορά και θα μειώσει το κόστος της, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής.

Πηγή: agrocapital.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων