ΤτΕ: Αυξημένο κατά 3 μονάδες το επιτόκιο νέων δανείων τον Ιούνιο.

eln tra

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,42%, καθώς το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,12%, το μέσο επιτόκιο μίας ημέρας από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,21% και το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος διαμορφώθηκε στο 0,86%.

Την ίδια ώρα, το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε αύξηση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,87%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και ανήλθε στο 14,48%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρουσίασε αύξηση κατά 65 μονάδες βάσης στο 7,64%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 5,82%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων κατέγραψε πτώση κατά 3 μονάδες βάσης στο 7,32%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 4,83%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 29 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,68%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 5,07%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο 4,73%, έναντι 4,71% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρουσίασε μείωση κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,69%.

Επιτόκια σε υφιστάμενες καταθέσεις και υφιστάμενα δάνεια

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιούνιο του 2016, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων  μειώθηκε.

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) διαμορφώθηκε στο 0,41%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,90%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,89%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις ανήλθε στο 0,94%, παραμένοντας αμετάβλητο.

Τo μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε στο 2,64%, έναντι 2,66% τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,98%, ενώ τέλος, το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 5,21%, έναντι 5,19% τον προηγούμενο μήνα.

Από : AgroNews

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων