Καλλιέργειες προϊόντων γάλακτος.

Καλλιέργειες

Καλλιέργεια: Είναι ο εμβολιασμός του γάλακτος με οξυγαλακτικά βακτήρια καθορισμένου είδους και γένους και η επωασή τους μέχρι να πήξει το γάλα απο την δημιουργία οξύτητας.

Οι καλλιέργειες  βοηθούν στην προστασία των προϊόντων σας.Ελέγχουν τον πολλαπλασιασμό των ανεπιθύμητων μικροοργανισμών σε όλη την διάρκεια ζωής των προϊόντων γάλακτος(ενεργεί κατά  ζυμών και μυκήτων που απομονώθηκαν από τυρί ή από το χώρο που παρασκευάζουν προϊόντα ).

Παράμετροι οι οποίοι επηρεάζονται απο τις καλλιέργειες σε ένα προιόν όπως το τυρί:

  • Στράγγισμα
  • Συναίρεση
  • Βοηθά στη δράση της πυτιάς
  • Δημιουργία οσμής και γεύσης
  • Αποφυγή ζυμώσεων

Παράμετροι οι οποίοι επηρεάζονται απο τις καλλιέργειες σε ένα προιόν όπως το γιαούρτι:

  • Στιλπνότητα
  • Σώμα
  • Υφή( λείο ή κοκκώδη )
  • Συναίρεση(Ορός γάλακτος)
  • Επίπεδο πυκνότητας

 

Μολώνης Σπυρίδων

Τεχνολόγος Γάλακτος-Τυροκόμος

Marketing Εμπορικών Επιχειρήσεων