Από το απόγευμα στους λογαριασμούς η εξόφληση της Ενιαίας Ενίσχυσης.

Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να δρομολογηθεί η διαδικασία πληρωμής του υπόλοιπου 50 % της Ενιαίας Ενίσχυσης καθώς και η πληρωμή για το Πρασίνισμα.

Θα πιστωθεί  το απόγευμα το ποσό των 359.660.000 ευρώ περίπου σε περισσότερους από 608.000 ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα.

Πηγή: www.agrocapital.gr