«Επανορθώστε την αδικία του αποκλεισμού του Δήμου Αλμωπίας από χρηματοδότηση του Υπουργείου».

Με την πρόσφατη απόφαση 26847/7-8-2017, η ηγεσία του Υπουργείου προχώρησε σε κατανομή και απόδοση συνολικού ποσού 20.000.000 ευρώ σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους της χώρας, από τα έσοδα του Τέλους Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ και τα χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού «Φόρου Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων».
Ο καθορισμός των κριτηρίων της κατανομής (όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στην απόφαση) έγινε βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεομένων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, ορίζοντας ως δικαιούχους:
α) τους Δήμους των νησιών με πληθυσμό έως 3.000 κατοίκους,
β) τους Δήμους που ορίζονται ως ορεινοί στο αρθρ. 1 του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», καθώς και
γ) τους Δήμους με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους και με τουλάχιστον το 50% των Δημοτικών ή Κοινοτικών τους Ενοτήτων να χαρακτηρίζονται ως ορεινές.
Βάσει λοιπόν της απόφασης αυτής, ενώ ορθώς συμπεριελήφθη στη χρηματοδότηση ο Δήμος Έδεσσας, κακώς αποκλείστηκε ο Δήμος Αλμωπίας (ενδεχομένως από την προφανώς λανθασμένη θεώρηση ότι δεν χαρακτηρίζεται το 50% των Κοινοτικών Ενοτήτων του ως ορεινές). Αποκλεισμός ο οποίος, μόνον ως κατάφωρη αδικία για το Δήμο Αλμωπίας και τους κατοίκους του μπορεί να θεωρηθεί και τούτο διότι:
• Ο Δήμος Αλμωπίας με 985,17 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος του Ν. Πέλλας και ένας από τους μεγαλύτερους της χώρας, ενώ ο πληθυσμός του (27.556 κάτοικοι) ολοένα και μειώνεται.
• Πρόκειται για έναν ακριτικό και παραμεθόριο Δήμο με 80 χιλιόμετρα μεθοριακή γραμμή, ο μοναδικός σε ολόκληρη τη χώρα ο οποίος, από την Ήπειρο μέχρι τον Έβρο δεν έχει διέξοδο προς «Βορρά» και ουσιαστικά είναι απομονωμένος από την ενδοχώρα.
• Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο γεωμορφολογικό ανάγλυφο με μεγάλες υψομετρικές διαφορές και τεράστιο όγκο ορεινών εκτάσεων.
• Οι χαρακτηρισμένες ως ορεινές και προβληματικές πρώην Κοινότητες και νυν Κοινοτικές του Ενότητες απαρτίζονται από περισσότερα του ενός χωριών και οικισμών (αποτελώντας έτσι την πλειοψηφία των χωριών του Δήμου, δηλαδή ξεπερνούν το 50% που ορίζει η προαναφερθείσα απόφαση), τα οποία συνδεόμενα με ένα κακοτράχαλο οδικό δίκτυο αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορεινότητας του Δήμου.

Επειδή είναι απόλυτα σαφές αλλά και αυταπόδεικτο, ότι ο Δήμος Αλμωπίας πληροί και με το παραπάνω το πνεύμα αλλά και τον τύπο των κριτηρίων που ορίζει η ίδια η συγκεκριμένη απόφαση χρηματοδότησης
Επειδή εξ αυτού αβίαστα προκύπτει ότι ο αποκλεισμός του Δήμου αυτού και αυθαίρετος και άδικος είναι

Καλείται ο Υπουργός να επανορθώσει άμεσα την προφανώς κατάφωρη αδικία και, να συμπεριλάβει το Δήμο Αλμωπίας στους προς χρηματοδότηση Δήμους της χώρας.