Επιχειρήσεις: H χαλάρωση των capital controls.

Θέμα χρόνου είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η χαλάρωση των capital controls για τις επιχειρήσεις, ώστε να επιταχυνθεί η οικονομία και να διευκολυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα.

Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση υπουργική απόφαση, η οποία θα πρέπει να είναι προσεκτικά διατυπωμένη και να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες ρυθμίσεις επιστροφής πιο κοντά στην κανονικότητα.
Οι κυβερνητικοί παράγοντες, όμως, που έχουν την ευθύνη της χώρας συντάσσονται με την ΤτΕ

Η Τράπεζα της Ελλάδος, που έχει κυρίαρχο λόγο, συμφωνεί με τη μείωση των ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις, όμως υπό όρους και διευκρινίσεις.

Διαφωνεί, ωστόσο, στην επέκταση των διευκολύνσεων στα φυσικά πρόσωπα, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος νέας μεγάλης εκροής καταθέσεων από τις τράπεζες, τουλάχιστον τους πρώτους μήνες.

Στελέχη της κυβέρνησης αλλά και του κομματικού μηχανισμού του ΣΥΡΙΖΑ πιέζουν για μείωση, έως και άρση, των capital controls στους ιδιώτες.

Στη σκέψη τους ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στην οικονομία και τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, και επικεντρώνουν μόνο στα όποια πολιτικά οφέλη.

Οι κυβερνητικοί παράγοντες, όμως, που έχουν την ευθύνη της χώρας συντάσσονται με την ΤτΕ, αντιλαμβανόμενοι ότι πρέπει πρώτα να διασφαλιστεί η συνεχής και ομαλή επιστροφή των καταθέσεων.
Οι τελευταίες ελαφρύνσεις στο καθεστώς των κεφαλαιακών περιορισμών έγιναν στις 22 Ιουλίου 2016
Η αύξηση των καταθέσεων στις τράπεζες μήνα με τον μήνα θα φέρνει πιο κοντά τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων για τους πολίτες, οι οποίοι ουσιαστικά ενδιαφέρονται μόνο για το σκέλος των αναλήψεων.

Υπάρχουν σκέψεις το όριο ανάληψης ανά εβδομάδα να αυξηθεί κατά 30 ευρώ και διαμορφωθεί στα 450 ευρώ.

Άλλη πιο συντηρητική πρόταση θέλει το συνολικό ποσό που δικαιούται ο καθένας σήμερα να μπορεί να το πάρει με μια πράξη ανάληψης μία φορά τον μήνα. Να μπορεί να πάρει από τα γκισέ 1.680 ευρώ, μία φορά τον μήνα.

Σημειώνεται ότι οι τελευταίες ελαφρύνσεις στο καθεστώς των κεφαλαιακών περιορισμών έγιναν στις 22 Ιουλίου 2016, όταν μεταξύ άλλων αυξήθηκε το ανώτατο όριο ανάληψης μετρητών στα 840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες, ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, αυξήθηκε στο 30% (από 10%) το όριο αναλήψεων για κεφάλαια που έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό μετά την εφαρμογή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, επιτράπηκε η ανάληψη του συνόλου (100%) των κεφαλαίων που κατατέθηκαν σε μετρητά μετά την 22α/7/2016 από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και καταργήθηκε ο περιορισμός της πρόωρης, μερικής ή ολικής, αποπληρωμής δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα.

Τι μπορεί να περιλαμβάνει η χαλάρωση για τις επιχειρήσεις

Το πρώτο και κύριο που μπορεί να χαλαρώσει είναι το άνοιγμα νέων λογαριασμών, και κατά δεύτερο λόγο η αύξηση των ορίων εισαγωγών. Ειδικά για την αύξηση των ορίων στις εισαγωγές είχε προταθεί η αύξηση του ημερήσιου πλαφόν των 10.000 ευρώ στα 20.000 ή και 30.000 ευρώ, με την προσκόμιση τιμολογίου και υπεύθυνης δήλωσης, σε μία και μόνο επίσκεψη στην τράπεζα.

Εξετάζεται, ακόμη, η αύξηση του ορίου ανάληψης μετρητών στο 60%, από 30% που ισχύει σήμερα, για ποσά που πιστώνονται σε λογαριασμούς δικαιούχων στις ελληνικές τράπεζες από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι θα συμβάλλει έστω και λίγο στον «επαναπατρισμό» κεφαλαίων, που σήμερα δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός.

Ο οδικός χάρτης

Η διαδικασία χαλάρωσης περιγράφεται στον οδικό χάρτη που δημοσίευσαν η ΤτΕ και το Υπουργείο Οικονομικών. Για να πραγματοποιηθούν τα επόμενα βήματα χαλάρωσης, θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

Α) οι μεταβολές του πλαισίου θα πρέπει να είναι άρτια σχεδιασμένες, ώστε η χαλάρωση των περιορισμών να γίνει με τρόπο που θα βελτιώνει τη λειτουργία της οικονομίας, χωρίς να υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα των περιορισμών, που θα παραμένουν σε ισχύ ως προς τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Β) οι μεταβολές θα πρέπει να γίνουν σταδιακά και προσεκτικά, προκειμένου να αποφευχθούν οπισθοδρομήσεις και βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων, και όχι προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν επαρκώς οι επιδράσεις των προηγούμενων μέτρων χαλάρωσης και οι συνθήκες που επικρατούν στο μεσοδιάστημα

Γ) οι μεταβολές θα πρέπει να πραγματοποιούνται στη βάση συναίνεσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν παραμέτρους, όπως η κοινωνική δικαιοσύνη και ο ηθικός κίνδυνος, με σκοπό την προστασία της εμπιστοσύνης και την υποστήριξη της στρατηγικής για την άρση των περιορισμών

Δ)ο  αντίκτυπος των μεταβολών του πλαισίου στην οικονομία θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά – σκοπός των μεταβολών θα πρέπει να είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η διευκόλυνση νέων επενδύσεων, περιλαμβανομένων των ξένων επενδύσεων, και η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης

Ε) οι μεταβολές θα πρέπει να περιορίζουν τη γραφειοκρατία και το σχετικό με αυτή κόστος στον αναγκαίο βαθμό

ΣΤ) η συμμόρφωση, τόσο των τραπεζών όσο και των συναλλασσόμενων, με τους εναπομένοντες περιορισμούς πρέπει να παρακολουθείται στενά, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους.

Πηγή: http://www.zougla.gr