Τον Δεκέμβριο κρίνεται το μέλλον των άμεσων ενισχύσεων των αγροτών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Ενημέρωση για την υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μπουένος Άιρες στις 11-14 Δεκεμβρίου 2017, με θέμα την εισαγωγή νέων κανόνων στήριξης για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, αναμένεται να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι αντιπροσωπίες της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Ισπανίας, κατά τη διάρκεια του συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. που πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 12 Ιουλίου, στο Λουξεμβούργο από τις 10.00 τοπική ώρα.

Οι προαναφερθείσες αντιπροσωπείες θα ζητήσουν, ιδίως, να ενημερωθούν για τις προοπτικές μιας συμφωνίας κατά την εν λόγω υπουργική διάσκεψη, καθώς και για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τη Βραζιλία, προκειμένου να εκπονηθεί κοινή πρόταση διαπραγμάτευσης.

 

Θα καλέσουν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην αλλάξει τους ισχύοντες μηχανισμούς της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ως συνέπεια των μελλοντικών δεσμεύσεων της ΕΕ στον ΠΟΕ και να εξασφαλίσει τη συνέχιση των σημερινών μηχανισμών στήριξης, όπως το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης και η βασική πληρωμή.

 

Τα υπόλοιπα θέματα της συνόδου των υπουργών

Το σημερινό Συμβούλιο θα ασχοληθεί με αμιγώς αγροτικά θέματα, και σύμφωνα με το πρόγραμμα της συνόδου θα ξεκινήσει με ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την πορεία των εργασιών σχετικά με την πρόταση για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.

 

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση της αγοράς στους κύριους γεωργικούς τομείς.

 

Επίσης, εκτός από το προαναφερθέν θέμα του ΠΟΕ, οι υπουργοί θα συζητήσουν για :

-τις προετοιμασίες για τη σύνοδο των υπουργών γεωργίας που θα προηγηθεί της πέμπτης συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικής

-το ζήτημα της ετοιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία των φυτών και των ζώων

-την πορεία των εργασιών σχετικά με την πρόταση για τα κτηνιατρικά φάρμακα.

Πηγή: Paseges.gr