Δελτίο Τύπου: Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Νομού Αιτωλοακαρνανίας ζητά εντατικούς ελέγχους για το εισαγώμενο γάλα το οποίο προορίζεται για φέτα.

Οι ανεξέλεγκτες εισαγωγές μειώνουν την τιμή του αιγοπρόβειου γάλακτος( περίπου 8 λεπτά κάτω ) και υπονομεύουν την κατοχύρωση της φέτας ΠΟΠ.

 

Η έλλειψη ελέγχων από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έχει σαν αποτέλεσμα την ολική καταστροφή του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα.

 

Δεν θα σας επιτρέψουμε να μας καταστρέψετε.Για άλλη μια φορά θα πέσουμε στον αγώνα της διαβίωσης μας.Δεν θα μείνουμε αμέτοχοι στο κλείσιμο των κτηνοτροφικών μας μονάδων.
<< κ.Αποστόλου περιμένουμε να πράξεττε αναλόγως σώζοντας την ελληνική κτηνοτροφία και το ελληνικό προιόν φέτα ΠΟΠ>>.