ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίηθηκαν πληρωμές.

Από τις 11/05/2017 έως τις 16/05/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 7.867.808,74 €:ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 11/05/2017-16/05/2017

Από τις 17/05/2017 έως τις 23/05/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.438.590,82 €:ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 17/05/2017-23/05/2017

Από τις 24/05/2017 έως τις 30/05/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 8.089.111,83 €:ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 24/05/2017-30/05/2017

Πηγή: www.agrocapital.gr