«Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος και ο χαμένος ΦΠΑ των εξόδων τους»

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των αγροτών του ειδικού και του κανονικού καθεστώτος; Όχι τόσες πολλές όσες φαντάζονται κάποιοι. Για την ακρίβεια ελάχιστες. Οι αγρότες του κανονικού υποβάλλουν κάθε 3μηνο ΦΠΑ, ενώ οι αγρότες του ειδικού όχι. Οι αγρότες του κανονικού υποβάλλουν συγκεντρωτική κατάσταση και για τις πωλήσεις ενώ οι αγρότες του ειδικού όχι.

Και; Σιγά τα ωά λέω εγώ. Οι περισσότεροι συνάδελφοι μου θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ταλαιπωρούν τους λογιστές πολύ περισσότερο από τους αντίστοιχους του κανονικού. Κι αυτό γιατί είναι απείθαρχοι, έρχονται μία φορά το χρόνο το γραφείο νομίζοντας ακόμη και τώρα, (3 χρόνια μετά από την 01.01.14) ότι «σιγά δεν έγινε και τίποτε».

Τελικά είναι χαμένοι ή κερδισμένοι;

Σίγουρα ζημιωμένοι αν αναλογιστούμε τη ζημιά που παθαίνουν από την απώλεια του ΦΠΑ των εξόδων τους.

Οι αγρότες του ειδικού πουλάνε εκ του νόμου χωρίς ΦΠΑ τα προϊόντα τους, αλλά για την καλλιέργεια και παραγωγή τους, πληρώνουν κανονικότατα τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εφόδια και στις δαπάνες.

Ας δούμε ένα παράδειγμα: (στους υπολογισμούς δεν βάζω ούτε επιδοτήσεις, ούτε τυχόν ενοίκια, γιατί και τα δύο είναι χωρίς ΦΠΑ).

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος είχε καλλιέργεια βαμβακιού 50 στρεμμάτων. Σε μία καλή χρονιά πήρε παραγωγή π.χ. 400 Kg / στρέμμα = 20.000 X 0,50€ = 10.000,00€ είσπραξη από την πώληση, χωρίς ΦΠΑ φυσικά αφού είναι αγρότης του ειδικού.

Για την παραγωγή αυτή ξόδεψε για εφόδια, Α’ & Β’ ύλες το ποσό (περίπου) των 120,00€+ΦΠΑ / στρέμμα, δηλαδή 50 Χ 120 = 6.000,00€ + 24% ΦΠΑ = 7.440,00€.

Τα 7.440,00€ τα έχει πληρώσει, ή ακόμη και στην περίπτωση που δεν τα πλήρωσε, είναι χρεωμένος και κάποια στιγμή θα τα αποδώσει στους προμηθευτές του.

Προσκομίζει τα τιμολόγια πώλησης για επιστροφή ΦΠΑ και η Εφορία του επιστρέφει (λέμε τώρα) μετά από έλεγχο, το 6% τον κατ’ αποκοπή ΦΠΑ δηλαδή 11.000,00€ Χ 6% = 660,00€.

Έρχεται η ώρα να συντάξουμε τη φορολογική του δήλωση. Στον υπολογισμό του καθαρού αγροτικού εισοδήματος, το αποτέλεσμα που θα προκύψει από τα παραπάνω είναι: 5.000,00€ (11.000,00 – 6.000,00€ και όχι 7.440,00€), ξέρετε γιατί; Διότι, ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος (λέει ένα έγγραφο, δεν έχει δικαίωμα να λάβει υπ’ όψιν στα έξοδα του και τον ΦΠΑ.

Το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν είχε προκύψει τέτοιο θέμα, έχει τη λογική του: μέχρι πριν από μερικά χρόνια ο κατ’ αποκοπή συντελεστής ΦΠΑ ήταν 11%, ενώ τα αγροτικά εφόδια είχαν συντελεστή επίσης 11%, και εσχάτως 13%.

Τώρα, τα δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά: η επιστροφή του ΦΠΑ είναι στο 6%, ενώ ο ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια, φάρμακα, Α’ & Β’ ύλες είναι στο 24%. Τη διαφορά του 18% γιατί να την επιβαρυνθεί ο παραγωγός;

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό, στο  έγγραφο ΔΕΑΦ Α 1051446/30.03.16 στην §4 του εν λόγω εγγράφου αναφέρεται:

«Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, επισημαίνεται ότι για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος κατά την διαδικασία προσδιορισμού του κέρδους τους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, να μην λαμβάνεται υπόψη ως εκπεστέος από τις δαπάνες τους, ο ΦΠΑ που αναγράφεται στα τιμολόγια αγορών και δαπανών,  δεδομένου ότι οι εν λόγω αγρότες δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ (επί των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων  και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών) που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος και δεν τους βαρύνει».

 

Δηλαδή, μπορείς να πληρώνεις ΦΠΑ στα εφόδιά σου ΦΠΑ 24% ω!! αγρότη του ειδικού καθεστώτος, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να συμψηφίζεις τον ΦΠΑ αυτό στα βιβλία σου γιατί εισπράττεις επιστροφή 6%.

Θα επικαλεστώ για μία ακόμη φορά, την ΠΟΛ.1113/15 στο οποίο ορίζεται ότι:

Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ για τον οποίο δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης από το φόρο των εκροών και αντιστοιχεί σε εκπιπτόμενες δαπάνες κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), εκπίπτεται κανονικά από τα ακαθάριστα έσοδα.

Βέβαια υπάρχει πάντα η επιλογή στους αγρότες του κανονικού να επιλέξουν να μπουν στο κανονικό καθεστώς και να συμψηφίζουν 100% τον ΦΠΑ των εξόδων τους, χωρίς να έχουν καμία απώλεια. Ναι αλλά τότε ποια είναι η ουσία της επιλογής και των ορίων ένταξης;

Καλό είναι λοιπόν, όλοι οι αγρότες που είναι στα όρια είναι της ένταξης στο κανονικό καθεστώς,  ή και αρκετά παρακάτω από αυτά, να το δουν ψύχραιμα και να το συζητήσουν με το λογιστή τους, προκειμένου να καταλήξουν αν τους συμφέρει να μπουν στο καθεστώς των βιβλίων ή όχι.

 

Επιμέλεια:

Γεώργιος Θωμ. Παπαδημητρίου

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Νομού Καρδίτσας)

Γ.Γ. ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο)

Οικονομικός Επόπτης Ε.Β.Ε. Καρδίτσας