Η ΠΕΚΔΥ προσπαθεί να θωρακίσει τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων.

Στις 31 Ιανουαρίου συζητήθηκε στο ΣΤΕ η αίτηση ακύρωσης της ΠΕΚΔΥ για την απόφαση του “κτηνιάτρου εκτροφής”.

Το βασικό επιχείρημα που πηγάζει από την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας είναι, πως δεν μπορεί ο ιδιώτης κτηνίατρος να πληρώνεται από τον κτηνοτρόφο για την υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου γιατί απαγορεύεται η οικονομική σχέση μεταξύ τους 

Η κτηνιατρική υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, αφού διαπίστωσε πως στην πράξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο θεσμός του “κτηνιάτρου εκτροφής” και τα προγράμματα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου  θα είχαν πολύ μικρό ποσοστό υλοποίησης αν δεν συμμετείχαν οι δημόσιοι κτηνίατροι ,αντί να προσπαθήσει να επιλύσει τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τους κακούς χειρισμούς της στο θέμα αυτό, με συνέπεια και την διακοπή της χρηματοδότησης των προγραμμάτων από την Ε.Ε., προωθεί νομοθετική πρόταση σύμφωνα με την οποία τα προγράμματα θα υλοποιούνται ΜΟΝΟ από ιδιώτες κτηνιάτρους οι οποίοι θαΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ από τους κτηνοτρόφους . ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣΤΙΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΟΛΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

Θα πρέπει λοιπόν να απαντηθούν τα ερωτήματα:

1.    Από την κτηνιατρική υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΑΑΤ: η διάλυση της Δημόσιας Κτηνιατρικής που συνδιάζεται και με την διάλυση της Κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝ ΙΔΕΟΛΗΨΙΑΣ Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;

2.    Από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ: 

Α. έχει αποφασίσει την ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Κτηνιατρικής σε αρμοδιότητες που αντιβαίνουν την Ενωσιακή νομοθεσία με συνέπεια να προσβάλλονται τα νομοθετήματα αυτά στα Διοικητικά δικαστήρια της χώρας  και

Β. Η εφαρμοζόμενη πολιτική του ΥΠΑΑΤ στοχεύει στην επιβάρυνση των κτηνοτρόφων και στην αύξηση του κόστους παραγωγής των προϊόντων με αποτέλεσμα την κατάρρευση της ήδη δοκιμαζόμενης από τις συνεχιζόμενες επιζωοτίες κτηνοτροφίας και την πλήρη διατροφική εξάρτηση της χώρας, χωρίς προοπτική ανάπτυξης της Αγροτικής οικονομίας?

ΣΧΕΔΙΟ:

1) Τροποποίηση άρθρου 60 Ν. 4235/2014

1.α. Ο φορέας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να χρησιμοποιεί ιδιώτη κτηνίατρο της επιλογής του, για την εφαρμογή Εθνικών προγραμμάτων για την υγεία και προστασία των ζώων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα εθνικά προγράμματα και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή τους, από τον ιδιώτη κτηνίατρο.

1.β. Το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων εφαρμόζεται αποκλειστικά από τον ιδιώτη κτηνίατρο, με βάση έγγραφη δήλωση συνεργασίας μεταξύ αυτού και του φορέα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης η οποία κοινοποιείται στην Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή.

2.α. Για το σκοπό του παρόντος άρθρου ορίζεται ως «ιδιώτης κτηνίατρος», ο κτηνίατρος που δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, μόνιμος ή συμβασιούχος.

2.β. Ο ιδιώτης κτηνίατρος εγκρίνεται απ’ την Κτηνιατρική Αρχή στην οποία έχει την έδρα του, συμπεριλαμβάνεται στο «μητρώο ιδιωτών κτηνιάτρων»  του ΥΠΑΑΤ, δραστηριοποιείται σε όλη την Επικράτεια και αμείβεται από τον Φορέα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

3. Η Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή έχει την ευθύνη για:

α) τον έλεγχο της εφαρμογής των προγραμμάτων της §1 του παρόντος άρθρου.

β) τη διαχείριση των κρουσμάτων που αφορούν νοσήματα ζώων.

γ) τη διασφάλιση της εφαρμογής των προγραμμάτων σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ιδιώτη κτηνίατρο.

4. Απαγορεύεται η διάθεση παραγόμενων ζωικών παραγόντων και υποπροϊόντων από κτηνοτροφική εκμετάλλευση που δεν εφαρμόζει το πρόγραμμα βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων ή άλλα προγράμματα της §1 του παρόντος άρθρου.

 

2) Η παρ. β του άρθρου 62 του  Ν. 4235/2014, καταργείται.

 

Πρόεδρος ΠΕΚΔΥ

Μήνα Μπόρη