Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα στο 0,3% για το μήνα Δεκέμβριο το 2016.

Συνολικά, στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός τον Δεκέμβριο ήταν 1,1% από 0,6% το Νοέμβριο και 0,2% ένα χρόνο πριν.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 1,2% τον Δεκέμβριο, σε σχέση με, επίσης, 0,6% τον Νοέμβριο και 0,2% ένα χρόνο πριν.

Αρνητικοί ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού παρατηρήθηκαν τον Δεκέμβριο στη Βουλγαρία (-0,5%), στην Ιρλανδία (-0,2%) και στη Ρουμανία (-0,1%).

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία (2,4%), στο Βέλγιο (2,2%) και στις Τσεχία και Λιθουανία (2,1%).

Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2016, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε ένα κράτος-μέλος, παρέμεινε σταθερός επίσης σε ένα και αυξήθηκε στα υπόλοιπα 26.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ