Συντάξεις: Πληρωμή συντάξεων Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ και ΟΓΑ.

 

  • Το Δημόσιο  θα καταβάλλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2016 στις 27 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη.
  • Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξει Νοεμβρίου 2016 στις 27 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη.
  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2016 στις 01 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη.
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2016 στις 01 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη.
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις Νοεμβρίου 2016 στις 31 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα.
  • Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου 2016 στις 02 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη.

Πηγή: odigostoupiliti.eu