Στις 30 Σεπτεμβρίου η εξόφληση της εξισωτικής αποζημίωσης του 2014.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ  προγραμματίζει πληρωμή των υπολοίπων της εξισωτικής αποζημίωσης του 2014 για της 30 Σεπτεμβρίου.

Η συνέχεια των πληρωμών της εξισωτικής, θα συνεχιστεί εάν τηρηθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα, θα ακολουθήσει η εξέταση των ενστάσεων για την Εξισωτική Αποζημίωση του 2015 και συμπληρωματικές πληρωμές τον Νοεμβρίου.