Ηλεκτρονικά το «πόθεν έσχες» από 1/10 – Τα σημαντικά σημεία της δήλωσης.

Μετρητά άνω των 15.000 ευρώ κρυμμένα στο σπίτι, κοσμήματα, χρυσά, ασημένια ή χάλκινα παλαιά νομίσματα, πολύτιμους λίθους, πολύτιμα μέταλλα και λοιπά κινητά αντικείμενα αξίας άνω των 30.000 ευρώ, καταθέσεις, ακίνητα, αυτοκίνητα, δίκυκλα, πισίνες, σκάφη, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, λοιπά χρηματοικονομικά προϊόντα και συμμετοχές σε επιχειρήσεις και αναλυτικά κατά πηγή προέλευσης, όλα τους τα εισοδήματα πρέπει να δηλώσουν φέτος στις αρμόδιες αρχές πάνω από 300.000 υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (δηλώσεων «πόθεν έσχες») Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας (Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων), βουλευτές, πολιτευτές, περιφερειάρχες, δήμαρχοι και λοιποί αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δικαστικοί λειτουργοί, ιατροί του ΕΣΥ, εφοριακοί, τελωνειακοί, δημοσιονομικοί υπάλληλοι, λοιποί δημόσιοι λειτουργοί, πρόεδροι και μέλη ΔΣ δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, διοικήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διαιτητές αθλημάτων, εκδότες, καναλάρχες και δημοσιογράφοι καλούνται, για πρώτη φορά, να υποβάλουν τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασεις του προηγούμενου έτους μέσω internet, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Θα κληθούν να δηλώσουν σε ηλεκτρονική φόρμα στο διαδίκτυο μετρητά, τιμαλφή, καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, λοιπές αποταμιεύσεις, ακίνητα, πισίνες, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, λοιπά οχήματα, σκάφη και πλοία αναψυχής, συμμετοχές σε πάσης μορφής επιχειρήσεις και αναλυτικά όλα τους τα εισοδήματα. Τα μυστικά, τα SOS και οι αυτοματισμοί στη συμπλήρωση των δηλώσεων. Πρόβα τζενεράλε για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού «περιουσιολογίου», η οποία μετατέθηκε για το 2017. Μετρητά άνω των 15.000 ευρώ κρυμμένα στο σπίτι, κοσμήματα, χρυσά, ασημένια ή χάλκινα νομίσματα, πολύτιμους λίθους, πολύτιμα μέταλλα και λοιπά κινητά αντικείμενα αξίας άνω των 30.000 ευρώ, καταθέσεις, ακίνητα, αυτοκίνητα, δίκυκλα, πισίνες, σκάφη, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, λοιπά χρηματοικονομικά προϊόντα και συμμετοχές σε επιχειρήσεις και αναλυτικά κατά πηγή προέλευσης όλα τους τα εισοδήματα πρέπει να δηλώσουν φέτος στις αρμόδιες αρχές πάνω από 300.000 υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (δηλώσεων «πόθεν έσχες»). Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι βουλευτές και οι λοιποί πολιτικοί, καθώς επίσης και στρατιωτικοί, δικαστικοί, εφοριακοί, τελωνειακοί, πάσης φύσεως ελεγκτές του Δημοσίου, στελέχη ανεξάρτητων αρχών, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη διοικητικών συμβουλίων δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, διαιτητές αθλημάτων, ιδιοκτήτες και στελέχη μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς και δημοσιογράφοι. Φέτος, ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ή δηλώσεων «πόθεν έσχες» αλλάζει. Θα πρέπει να υποβληθούν από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSNET. Όσοι παραλείψουν να υποβάλουν τις δηλώσεις θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα και αυστηρές ποινικές κυρώσεις. Το περιεχόμενο της δήλωσης που θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ο ακριβής τρόπος συμπλήρωσης και υποβολής της έχουν καθοριστεί από τον Δεκέμβριο του 2015 με κοινή απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημ. Παπαγγελόπουλος. Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση, από φέτος όλοι οι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες» θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις συγκεκριμένες δηλώσεις και να αναγράψουν σ’ αυτές αναλυτικά στοιχεία για τα εισοδήματά τους, τις αποταμιεύσεις τους, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους. Θα πρέπει μάλιστα να δηλώσουν ακόμη και τα μετρητά που φυλάσσουν στα σπίτια τους, εφόσον αυτά υπερβαίνουν σε συνολική αξία τις 15.000 ευρώ καθώς και όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που κατέχουν εφόσον η συνολική αξία τους υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Ουσιαστικά, η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής καθώς και το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όπως καθορίζονται στη συγκεκριμένη απόφαση, συνιστούν μια μορφή «πρόβας» για την καθολική εφαρμογή του περιουσιολογίου, η οποία μετατέθηκε ήδη από την κυβέρνηση για το 2017. Ειδικότερα η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, την οποία αποφάσισε η κυβέρνηση για φέτος αποσκοπεί στο να δοκιμαστεί η ασφάλεια των δεδομένων που θα υποβληθούν ώστε εν συνεχεία να κριθεί κατά πόσο θα ακολουθηθεί η ίδια ακριβώς διαδικασία υποβολής και για όλους τους άλλους φορολογούμενους, που σήμερα δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ή εάν θα υιοθετηθεί μια άλλη πιο ασφαλής διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής. Βάσει της κοινής υπουργική απόφαση των κ.κ. Τσακαλώτου και Παπαγγελόπουλου, στη φετινή δήλωση περιουσιακής κατάστασης οι υπόχρεοι θα πρέπει να δηλώσουν: 1) Όλα τα έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος (το 2015). 2) Όλα τα φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός τραπεζικών θυρίδων μετρητά, τιμαλφή, χρυσά ή ασημένια νομίσματα, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμους λίθους, όταν το μεν συνολικό ποσό των μετρητών υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ η δε συνολική αξία των λοιπών υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν αθροιστικά υπόχρεο, σύζυγο και ανήλικα τέκνα. 3) Τα υπόλοιπα των καταθέσεών τους στις τράπεζες της Ελλάδος και του εξωτερικού. 4) Μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και οποιοδήποτε χρηματοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρίας ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματυος. 5) Όλα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους (κατοικίες, λοιπά κτίσματα, αποθήκες, οικόπεδα, αγρούς, αγροτεμάχια, βοσκοτόπους, δασικές εκτάσεις κ.λπ.) και τα εμπράγματα δικαιώματά τους επί ακινήτων (ψιλή κυριότητα, επικαρπία, συγκυριότητα, οίκηση κ.λπ.). 6) Αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, τροχόσπιτα, δίκυκλα, γεωργικούς ελκυστήρες, μηχανήματα έργου και λοιπά οχήματα. Για κάθε ένα από τα οχήματα αυτά πρέπει να αναγραφούν πλήρη στοιχεία για την μάρκα, τον αριθμό κυκλοφορίας, τον κυβισμό και το έτος πρώτης κυκλοφορίας. 7) Σκάφη αναψυχής και άλλα πλωτά μέσα. 8) Αεροσκάφη. 9) Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχειρήσεις και νομικές οντότητες. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων «πόθεν έσχες» συζητήθηκαν χθες στη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς Γιώργου Βασιλειάδη με τους εκπροσώπους των δανειστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί υπουργική απόφαση με την οποία θα προσαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις στην πρόσφατη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιλύοντας ζητήματα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπόχρεων. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αλλάξει την υποχρέωση δήλωσης, για πρώτη φορά, μετρητών εκτός τραπεζικού συστήματος εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ καθώς και τιμαλφών, πολύτιμων λίθων , μετάλλων εφόσον η αξία τους εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ . Ωστόσο, με την απόφαση θα ορίζεται ότι δεν θα δημοσιοποιείται η διεύθυνση κατοικίας του υπόχρεου. Οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν τα ηλεκτρονικά «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων, των αιρετών, των ανώτερων δικαστικών λειτουργών και των ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Για τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα διενεργείται έλεγχος στις δηλώσεις πόθεν έσχες ενώ για τους υπόλοιπους υπόχρεους τα στοιχεία των οποίων θα είναι «κλειδωμένα» ο έλεγχος θα είναι δειγματοληπτικός. Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνει μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Πόθeν» στη διεύθυνση www.pothen.gr με τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούν οι υπόχρεοι για την πρόσβασή τους στο σύστημα TΑΧΙSNET. Πρόστιμα – κυρώσεις Οι υπόχρεοι που δεν θα υποβάλουν δήλωση ή υποβάλουν ανακριβή δήλωση αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο 150 έως 400 ευρώ το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Υπόχρεος ο οποίος παραλείπει να υποβάλλει δήλωση μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ή υποβάλλει ανακριβή-ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Στην περίπτωση όπου το αδίκημα τελείται με στόχο την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου τότε η ποινή φτάνει τα δύο χρόνια φυλάκιση και έως 500.000 ευρώ ενώ αν η αποκρυπτόμενη περιουσία υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ, η χρηματική ποινή μπορεί να φτάσει έως και το 1.000.000 ευρώ. Τα SOS και οι αυτοματισμοί στη διαδικασία συμπλήρωσης Σύμφωνα, εξάλλου, με τις οδηγίες συμπλήρωσης των δηλώσεων «πόθεν έσχες» που έχουν δοθεί: · Σε περίπτωση απόκτησης νέου εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή απώλειας εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις του υπόχρεου, θα πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή μεταβίβασης. · Σε περίπτωση απόκτησης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής, θα πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία του κληρονομούμενου καθώς και ο τρόπος και η ιδιότητα με την οποία ο υπόχρεος έγινε κληρονόμος. · Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, θα πρέπει να δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση απόκτησης και μεταβίβασης, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, οχημάτων καθώς και πλωτών και εναερίων μέσων. · Κατά την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης η δήλωση θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και όχι μόνο τις μεταβολές. Διασφαλίσεις για την ηλεκτρονική υποβολή Για την υποβοήθησή του στη συμπλήρωση της δήλωσης, ο υπόχρεος, κατά την ηλεκτρονική υποβολή και μετά την ταυτοποίησή του μέσω των κωδικών του TAXISΝΕΤ, θα μπορεί να αντλεί τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και ακινήτων (έντυπο Ε9) που τηρούνται ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Δ.Ε. Με την οριστική υποβολή θα υποχρεούται να επισυνάψει στην δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) τα ηλεκτρονικά αρχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων ή να αποδεχθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής της Δ.Π.Κ. την απευθείας άντληση των δηλώσεων αυτών από το TAXIS. Τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.), οι οποίοι έχουν αποδεχτεί την απευθείας άντληση αυτών από το TAXIS κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη διαδικασία υποβολής της Δ.Π.Κ., θα μεταφέρονται ψηφιακά στην εφαρμογή υποβολής.

Πηγή:www.dikaiologitika.gr