Πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης

Μέχρι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει οι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2015, να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα κατανομής της και είτε έχουν απορριφθεί, είτε δεν εισέπραξαν το σωστό ποσό, μπορούν να υποβάλουν ένσταση ώστε αμέσως μετά το διοικητικό έλεγχο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να καταστεί δυνατή η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης. Όσον αφορά στην εξόφληση της εξισωτικής του 2014, που αναμένονταν μέχρι τέλος Αυγούστου, αυτή μεταφέρθηκε για τον Οκτώβρη (αλλά και υπόλοιπα παλαιότερων ετών της περιόδου 2007-2013). Μαζί με την εξισωτική θα τρέξουν και οι έλεγχοι για τις άμεσες ενισχύσεις παλαιότερων ετών, ώστε να διορθωθούν λάθη από ενστάσεις.

Πηγή:agrotes.eu