ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 40ΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ; Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ.

 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ:  Θέτει ερωτήματα σχετικά με το ωράριο εργασίας και τη συμμετοχή του στρατιωτικού προσωπικού στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών.

Η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. ευχαριστεί τον παραπάνω Βουλευτή για την κατάθεση των ερωτήσεων δείχνοντας έτσι έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τους στρατιωτικούς.