ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 40ΩΡΟΥ; – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

 • ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
  e-mail:espeep2012@gmail.com
  Aρ.Πρωτ.: 80/2016
  Ιωάννινα, 21 Αυγούστου 2016
  ΠΡΟΣ: Βουλευτή Νίκο Νικολόπουλο
  ΚΟΙΝ : Βουλευτές Ηπείρου
  ΘΕΜΑ: Ωράριο Εργασίας Συμμετοχή Στρατιωτικού Προσωπικού στα κέντρα
  φιλοξενίας μεταναστών.
  ΣΧΕΤ : α. Η από 17 Μαρτίου 2016 επιστολή μας με αριθμό πρωτ. 42/2016
  β. Η από 05 Μαΐου 2016 απάντηση του τμήματος κοινοβουλευτικού
  ελέγχου του ΥΠΕΘΑ στην αναφορά 1480/28-3-2016 του βουλευτή κυρίου Νίκου
  Νικολόπουλου
  Αξιότιμε κύριε Βουλευτά.
  Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προώθηση της επιστολής μας
  στο κοινοβούλιο. Με την έμπρακτη στήριξη σας γνωστοποιήθηκαν για μια ακόμη
  φορά προβλήματα του στρατιωτικού προσωπικού, όχι μόνο της περιφέρειας μας
  αλλά ολόκληρης της χώρας, καθώς το θέμα της υπέρβασης του νομοθετημένου
  ωραρίου δυστυχώς συμβαίνει παντού.
  Μεμεγάλημαςαπογοήτευσηδιαβάσαμετηναπάντησητουκυρίου
  αναπληρωτή υπουργού στην επιστολή μας καθώς δεν απαντά σε βασικά θέματα.
  Αναγνωρίζειπως ηνομοθεσίαπροβλέπει40ωρηεβδομαδιαίαεργασία
  για το στρατιωτικό προσωπικό του υπουργείου Εθνικής Αμύνης αλλά προβάλει
  ιδιαιτερότητες ως προς το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καθηκόντων λόγω
  επαγγέλματος (εκτέλεση υπηρεσιών διάρκειας έως 24 ωρών, συμμετοχή σε
  ασκήσεις, εκπαιδεύσεις και άλλα) δίχως να αναφέρετε στην χρονική διάρκεια
  διεξαγωγής αυτών καθώς την παρούσα υπερβαίνουν το νομοθετημένο χρόνο
  εργασίας των στρατιωτικών.
  Ως στρατιωτικοί έχουμε ορκιστεί υπακοή στο Σύνταγμα, τους Νόμους και
  τα ψηφίσματα του κράτους και ουδέποτε αμφισβητήσαμε την υποχρέωση μας ως
  προς δραστηριότητες και εργασίες που επιβάλλουν οι νόμοι και οι στρατιωτικοί
  κανονισμοί που πολύ σωστά αναφέρει ο κύριος αναπληρωτής υπουργός.
 • Εκείνοπουεδώκαιπολύκαιρόεπισημαίνουμεείναιπωςόλεςοι
  δραστηριότητες και εργασίες που νομίμως εκτελούμε πρέπει να διεξάγονται εντός
  του νομοθετημένου ωραρίου των 40 ωρών της εβδομάδα, κάτι που δυστυχώς
  δεν γίνεται.
  Κατόπιν τηςθλιβερής διαπίστωσης συνεχούς παραβίασης του νόμου
  ζητήσαμε να χορηγείται στο στρατιωτικό προσωπικό που εργάζεται παρανόμως
  περισσότερο των 40 ωρών την εβδομάδα (για οποιαδήποτε νόμιμη εργασία)
  απαλλαγή από την εργασία του ισάριθμων εργάσιμων ωρών την επόμενη
  εβδομάδα ή εάν κάτι τέτοιο λόγω υπηρεσιακών αναγκών δεν είναι εφικτό, το
  συντομότερο δυνατόν εντός εύλογου χρόνου.
  Παρακαλούμε κύριεβουλευτάγιατιςενέργειέςσαςμεσκοπό ναμας
  γνωστοποιηθεί ο νόμος ο οποίος επιτρέπει στην υπηρεσία να μας απασχολεί
  περισσότερο των 40 ωρών την εβδομάδα για όλες τις ομολογουμένως νόμιμες
  εργασίες, δίχως να χορηγείται στο προσωπικό ισάριθμες ώρες απαλλαγής για τις
  επιπλέον ωρών που εργάσθηκε.
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  -Ο-
  Πρόεδρος
  Θεοδώρου Γεώργιος
  Υπλγός (ΠΖ)
  6937453787
  -Ο-
  Γενικός Γραμματέας
  Στρατσιάνης Παναγιώτης
  ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)
  6936563126