Αγροτική Πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ – ΠΑΣΟΚ .

Τα «κατορθώματα» των κυβερνήσεων Ν∆-ΠΑΣΟΚ ∆ιέλυσαν το ασφαλιστικό σύστημα των αγροτών με ορατότατη την κατάρρευσή του και την απώλεια των συντάξεων Ασφαλιστικό Ν. 3863/2010 ΠΑΣΟΚ Ο ΟΓΑ είχε εξαιρεθεί από τη ρύθμιση του Ν. 3863/2010, γεγονός που σήµαινε ότι οι αγρότες δεν θα λάµβαναν βασική σύνταξη αφού αυτή έβγαινε µειούµενη σταδιακά έως το 2026 οπότε και θα καταργούνταν τελείως. • «Κούρεμα» στα ασφαλιστικά ταµεία.

ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς

• Κόστος για τον ΟΓΑ: 550 εκ ευρω. Αποδέχτηκαν ένα καταστροφικό, ιδιαίτερα για τους μικρομεσαίους αγρότες, φορολογικό σύστημα Νόμος 4172/2013 Ν.∆. – ΠΑΣΟΚ Όλα τα εισοδήματα θα φορολογούνταν από το πρώτο ευρώ µε 13%, περιλαµβανοµένων των αποζηµιώσεων του ΕΛΓΑ και όλων των επιδοτήσεων. Αποκαλυπτικές γι΄αυτό ήταν οι:

• Τροπολογία 17 βουλευτών της Ν∆ στις 18/11/2014 προς τον τότε ΥΠ.ΟΙΚ. για τη µη φορολόγηση αποζηµιώσεων και επιδοτήσεων που απορρίφθηκε.

• Ερώτηση 18 βουλευτών της Ν∆ τον Μάρτιο του 2015 Οι ενέργειες της κυβέρνησης και οι άμεσες προτεραιότητές της Ωφελούμενοι οι χιλιάδες συνταξιούχοι του ΟΓΑ και το προς κατάρρευση ασφαλιστικό σύστημα, χωρίς να επιβαρύνονται ουσιαστικά οι μικρομεσαίοι παραγωγοί Ασφαλιστικό – Νόμος 4387/2016 ΣΥΡΙΖΑ

• ∆ιασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήµατος και τη δυνατότητα καταβολής συντάξεων στους αγρότες που µε ό,τι είχε ψηφιστεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις δεν θα ήταν δυνατή.

• Καμία μείωση στις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ.

• Θεσμοθετείται η Εθνική Σύνταξη των 384€, όχι ως κατώτερη, αλλά ως βάση υπολογισµού µαζί µε την ανταποδοτική, και για τους αγρότες.

• Ο αγρότης θα απολαμβάνει πλέον τις ίδιες παροχές µε τους άλλους ασφαλισµένους Ωφελούμενοι καθοριστικά οι μικρομεσαίοι παραγωγοί σε ποσοστό 85% του συνόλου Φορολογικό – Νόμοι 4328/ 2015 και 4387/2106 ΣΥΡΙΖΑ

• Ν. 4328/2015. Εισάγουμε το αφορολόγητο στις επιδοτήσεις µέχρι 12.000 και δεν υπολογίζονται στο εισόδηµα οι αποζηµιώσεις.

• Ν. 4387/2016. Εισάγουμε έκπτωση φόρου (αφορολόγητο έως 9.550) στο πραγµατικό εισόδηµα. • ∆ιατηρείται το αφορολόγητο για τις επιδοτήσεις (συνδεδεµένες και πρασίνισµα) των 12.000€

• ∆εν υπολογίζεται στο εισόδημα το σύνολο των ενισχύσεων του 2ου πυλώνα της ΚΑΠ και αποζηµιώσεων του ΕΛΓΑ

• Εισάγουμε το εργόσημο στους παράτυπα διαµένοντες µετανάστες εργάτες γης, ως στοιχείο αναγνώρισης της εργασίας τους, της αµοιβής τους και των αντιστοίχων εισφορών. Απαξίωσαν κάθε τι το συλλογικό – συνεταιριστικό και ανέχθηκαν την εκποίηση δεκάδων παραγωγικών μονάδων ∆ημιούργησαν συνεταιρισμούς πελατειακών σχέσεων και κοµµατικής εξουσίας στην ύπαιθρο, που η κακοδιαχείριση και οι µεθοδολογία χρηµατοδότησης τους, εχουν επιφέρει σήµερα πρόστιµα και ανακτήσεις που πλησιάζουν τα 500 εκ ευρω. Εκποιήθηκαν ή έκλεισαν, δεκάδες συνεταιριστικές επιχειρήσεις µε ιστορία και προοπτική (∆ωδώνη, ΑΓΝΟ, Όλυµπος, Εκκοκκιστήρια, Εργοστάσια της ΕΒΖ, υποδοµές κ.λπ.) Ο Νόμος 4015/2010 – ΠΑΣΟΚ

• ∆ιέλυσε τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών µετατρέποντας τες είτε σε Ανώνυµες εταιρίες (ΑΕΣ) είτε σε προβληµατικούς πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς.

• ∆ιατήρησε και τον αντιδημοκρατικό τρόπο εκλογής των διοικήσεων, µε υψηλό αριθµό σταυρών (1/2) σε σχέση µε τις θέσεις µελών του ∆Σ.

• Η διάλυση των συνεταιρισμών «σφραγίδα» ουδέποτε εφαρµόστηκε

• Λειτούργησε ως προς το πιο προβληματικό του σηµείο, δηλαδή του να δίνονται παρατάσεις στις θητείες των ∆.Σ. ∆ημιούργησαν συνθήκες ασφυξίας, επιλεκτική διαχείριση των λίγων επενδύσεων στην αγροτική οικονομία, και τεράστια εμπόδια στην χρηματοδότηση των ήδη υπερχρεωμένων αγροτικών μονάδων Εκποίησαν έναντι ευτελούς τιμήματος την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, βασικό εργαλείο χρηµατοδότησης του αγρότη, των συνεταιρισµών και των αγροτικών βιοτεχνιών και βιοµηχανιών. ΤΑ «ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ» ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ Ν∆-ΠΑΣΟΚ Συνεταιρισμοί

• Με τον σημερινό Νόμο 4384/2016 ΣΥΡΙΖΑ

• Με τη διατήρηση του φορολογικού συντελεστή των ΑΣ στο 13% Αγωνιζόμαστε σήμερα μέσω της εξυγίανσης του συνεταιριστικού κινήµατος, την αναδιοργάνωση των Οµάδων Παραγωγών και τις στοχευµένες χρηµατοδοτήσεις του ΠΑΑ, να κρατηθούν ζωντανοί οι λίγες δεκάδες παραγωγικοί συναιτερισµοί, και να συµβάλλουµε εξαρχής στη δηµιουργία νέων. Αντιμετωπίζουμε την υφιστάμενη κατάσταση και την αποφυγή της επανάληψης των παθογενειών του παρελθόντος. ∆ημιουργούμε το πλαίσιο για να διαµορφωθεί ένα νέο µοντέλο κοινωνικής επιχείρησης µε την ενεργό συµµετοχή των αγροτών:

• Με δημοκρατία στη λειτουργία και την ανάδειξη των διοικήσεων (2 θητείες Προέδρου και ολιγοσταυρία στις αρχαιρεσίες).

• Με όπλο την δημοκρατική αρχή: ένα µέλος – µία µερίδα – µία ψήφος

• Με την ισχύ της υποχρεωτικής παράδοσης του 80% της παραγωγής των µελών απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαπραγµατευτική ενίσχυση των Συνεταιρισµών.

• Με την ουσιαστική θεσμοθέτηση των γυναικείων συνεταιρισµών και των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και στον αγροτικό χώρο.

• Με την προνομιακή μεταχείριση στα διάφορα µέτρα του ΠΑΑ. Ρύθμιση σε 36 δόσεις, των χρεών προς τη ∆ΕΗ χωρίς προκαταβολή

• Συγκεντρώνουμε πόρους για τη δηµιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας Ειδικού Σκοπού για χρηµατοδότηση µικρών επενδυτικών σχεδίων

• Προωθούμε τις διαδικασίες για την έκδοση της «Κάρτας του Αγρότη» που καθυστέρησε λογω της τραπεζικών διαδικασιών

• ∆ίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων µε την αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ

• Επεξεργαζόμαστε το θεσμικό πλαίσιο εξόφλησης των παραγωγών από το εµπόριο, στον µέσο όρο της ΕΕ. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Καθυστέρησαν για χρόνια σημαντικά πόσα ενισχύσεων και επενδύσεων, εντείνοντας την έλλειψη ρευστότητας και τον υπέρμετρο δανεισμό των αγροτών. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: • Απλήρωτα έργα που το ύψος ανέρχεται σε 1,6 δις. (Βιολογικά, Σχέδια Βελτίωσης, ∆ηµόσια Έργα, Μεταποίηση κ.λπ.) • Μη αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας (ΤΑΕ) Προκάλεσαν πρόστιμα και ανακτήσεις ενισχύσεων πάνω από 3 δις ΠΑΣΟΚ- Ν∆ κληροδότησαν καταλογισμούς και πρόστιµα από την ΕΕ, που αθροιστικά ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ • Σημαντικότερα, το γνωστό «πακέτο Χατζηγάκη», 420 εκατ. ευρώ και το «πακέτο Κοντού» από το 2008. • Εκατοντάδες εκατ. ευρώ πρόστιμα από την διαχείριση των βοσκοτόπων. Εγκατέλειψαν τους παραγωγούς στο έλεος της παραοικονομίας και των αθέμιτων πρακτικών των κερδοσκόπων. Ανεξέλεγκτη διαμόρφωση τιμών παραγωγού υπό τις απαιτήσεις του εµπορίου, ακόµη και κάτω του κόστους. Αντίστοιχα αυξηµένες τιµές καταναλωτή. Αυξημένο κόστος παραγωγής. Ανεξέλεγκτη διαμόρφωση κόστους εισροών άνω του Μέσου Όρου της ΕΕ Άνθιση της παραοικονομίας, ανυπαρξία ελέγχων. Ανεξέλεγκτες Ελληνοποιήσεις. ΤΑ «ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ» ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ Ν∆-ΠΑΣΟΚ Η απορρόφηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης το 2015 ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με πληρωμές σε ∆ημόσια ∆απάνη 780 εκ. €. Η χώρα μας, παρά τη δεδομένη πολυπλοκότητα εφαρμογής της εθνικής επιλογής του 2014 για τις άμεσες ενισχύσεις, διένειμε το ποσό των 1,8 δις € γρηγορότερα σε σχέση με πολλές άλλες χώρες. • Το 2015 είναι η μόνη χρονιά που καλύφθηκε ο προγραµµατισµένος ετήσιος στόχος πληρωµών • Πρόκειται να γίνει άμεσα η πληρωμή των παλιών προγραµµάτων – γεωργοπεριβαλλοντικών που εκκρεµούν. • Εξασφαλίστηκε η μεταφορά των µη ολοκληρωµένων έργων στο νέο Πρόγραµµα ως ανειληµµένες υποχρεώσεις ύψους περίπου 1 δις € • Εκδόθηκαν αφού ολοκληρώθηκαν και οι ενστάσεις, τίτλοι δικαιωµάτων για 684.101 δικαιούχους • Πληρώθηκαν µέσα στο 2015 εκκρεµότητες ενισχύσεων από το 2008 Η πρώτη χρονιά χωρίς καταλογισμούς από την ΕΕ για τη Χώρα μας είναι το 2015. Η ψήφιση του νομοσχεδίου για τις βοσκήσιμες γαίες, συνέβαλλε ουσιαστικά στην αποκατάσταση αδικιών, στον εξορθολογισμό του συστήματος και στην αποφυγή καταλογισμών και προστίμων.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΔ

Για τους καταλογισμούς και τα πρόστιμα καταβάλλουµε αποφασιστικές προσπάθειες µείωσης τους, αποπληρωµής τους µε δόσεις σε βάθος χρόνου και ιδιαίτερης ελάφρυνσης των µικρών παραγωγών. • Υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Παραγωγού • Ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών μέσω των νέων συνεταιρισμών Προετοιμασία για: • Μείωση κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, µε χρήση ατοµικών και συλλογικών φωτοβολταϊκών αυτοπαραγωγής ( net metering ) και ρύθµιση διαδικασιών χρήσης αρδευτικού ύδατος ( ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ) • Παρατηρητηρίου λιανικών τιμών αγροτικών προϊόντων • Ελέγχου σημείων λιανικής πώλησης • Αυστηροποίηση Προτελωνειακών και Τελωνειακών Ελέγχων • Ενεργοποίησης διαδικασιών προσφυγών στην επιτροπή ανταγωνισµού

• ∆ιυπουργικού Συντονιστικού Οργάνου για την πάταξη του παραεµπορίου και λαθρεµπορίου. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Αδιαφορήσαν για κάθε νέο, καινοτόμο, παραγωγικά αναγκαίο, εμπορικά αξιόλογο, κοινωνικά δίκαιο

• Μειώσεις προσωπικού ΥΠΑΑΤ και φορέων του.

• Βόλεμα ημετέρων χωρίς αξιολογήσεις.

• Στρατιές Συμβούλων.

• Θεσμική αποδιοργάνωση ΕΛΓΟ.

• Γενικευμένες αναθέσεις έργων στον ιδιωτικό τοµέα.

• Εκατομμύρια ευρώ σε έργα και μελέτες χωρίς πρακτική αναγκαιότητα και αξιοποίηση.

• ∆ημιούργησαν σοβαρά προβλήματα και αδικίες στη Νέα ΚΑΠ 2014-2020. ΤΑ «ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ» ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ Ν∆-ΠΑΣΟΚ

• Θεσμοθετήθηκε η καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης

• Θεσμοθετήθηκε η παραγωγή προϊόντων οικοτεχνίας

• Άρχισε να λειτουργεί επιτροπή για την ανάπτυξη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ως πιλοτική αναπτυξιακή εφαρμογή ενός ιδιαιτέρου κλάδου.

Αποκτά περιεχόμενο η δραστηριότητα των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας Θεσμοθετούνται άμεσα:

• Οι λαϊκές αγορές παραγωγών ( farmer markets)

• Τράπεζα εγχωρίου γενετικού υλικού. Ανάπτυξη εγχωρίων ποικιλιών και ζώων.

• Ίδρυση του φορέα αξιοποίησης δηµόσιας παραγωγικής αγροτικής γης – Ο∆ΙΑΓΕ ΑΕ.

• Σχέδιο χρήσης παραγωγικών αγροτικών γαιών για παραγωγικούς, πειραµατικούς και ερευνητικούς σκοπούς µε προτεραιότητες στις συνεργατικές µορφές αξιοποίησης τους. Αρχικές Ιδιωτικές Επενδύσεις στο γεωργικό τομέα

• Σχέδια βελτίωσης: Ενδεικτική κατανοµή κοινοτικής συµµετοχής 357 εκ. €.

• Νέοι Αγρότες – start up: Ενδεικτική κατανοµή κοινοτικής συµµετοχής 276 εκ.

• Ενίσχυση πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων: (14.000€ ενίσχυση). Ενδεικτική κατανοµή κοινοτικής συµµετοχής 22 εκ. €

. • Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων: Ενδεικτική κατανοµή κοινοτικής συµµετοχής 250 εκ. €.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών: Ενδεικτική κατανοµή κοινοτικής συµµετοχής 125 εκ. € • Ιδιωτικές και δημόσιες παρεμβάσεις μέσω LEADER: Ενδεικτική κατανοµή κοινοτικής συµµετοχής 400 εκ. €

• Αναδιατάσουμε άμεσα σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων για οικονοµικούς και κοινωνικούς λόγους το σύστηµα και τα ποσά της συνδεδεµένης ενίσχυσης. Ταυτόχρονα στα πλαίσια της Ενδιάµεσης Αναθεώρησης της ΚΑΠ θα αποκατασταθούν στρεβλώσεις και αδικίες που µας κληροδοτήθηκαν, όπου θα περιέχεται εξορθολογισµός των δικαιωµάτων µε ιδιαίτερο βάρος στους νέους αγρότες και την ζωική παραγωγή.

Πηγή : http://www.syriza.gr/index.php