Οι δουλειές του μέλλοντος.

Οι Top10 κλάδοι τα επόμενα πέντε χρόνια είναι:

1. Διαδικτυακές πωλήσεις λιανικής 
2. Μεταφραστικές υπηρεσίες 
3. Φυσιοθεραπεία – Εργοθεραπεία – Λογοθεραπεία 
4. Παροχή ιατρικής φροντίδας κατ’ οίκον
5. Οίκοι ευγηρίας 
6. Telemarketing, διάφορα κέντρα επικοινωνίας με πελάτες 
7. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο μάρκετινγκ 
8. Περιβαλλοντικές οργανώσεις 
9. Σχεδιασμός υπολογιστικών συστημάτων 
10. Διαχείριση χαρτοφυλακίου .