Ξεκίνησαν δηλώσεις για βιολογική γεωργία.

received_999022836884439
Πηγή : Φάρμα Μολώνης

Από τα τμήματα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας γνωστοποιείται ότι ξεκίνησαν να υποβάλλονται οι δηλώσεις εφαρμογής έτους 2015 του Μέτρου 214- γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, για τις δράσεις:

1.1 Βιολογική Γεωργία

1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία

1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών

2.3 Α-Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού

2.3 B- Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων

3.1-Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων

4.1- Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

4.2- Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου  Θήρας

 

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν από τις 15/07/2016 και για 20 εργάσιμες ημέρες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του site του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

http://www.agrocapital.gr/files/pdf/cdc3cdb8-2c4e-41e9-9431-8f12522d9092.pdf

Από : Agrocapital.gr