Κόκκινα δάνεια

 ελν δανειαΜε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα καθυστερούμενα δάνεια αγγίζουν τα 108 δισ. ευρώ ( ποσοστό 44%  της τραπεζικής ψαλίδας ). Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κρατούν σε ποσοστά 60% και 66% δεν πληρώνουν. Στα «κόκκινα δάνεια» περιλαμβάνονται τα τραπεζικά δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση απο πληρωμής άνω των 90 ημερών.Τα επιχειρηματικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί φτάνουν τα 148 δισ. ευρώ.

Στάση πληρωμών πραγματοποιούν οι παρακάτω κλάδοι:

 1. Εστίαση  76%

 2. Κλωστουφαντουργία 73%

 3. Βιομηχανία χάρτου 72%

 4. Μ.Μ.Ε. 59%

 5. Αγροτικές δραστηριότητες 59%

 6. Εμπόριο 48,5%

 7. Εμπορικά ακίνητα 54,6%

 8. Κατασκευές 52,5%

 9. Μεταποίηση 51,7%

 10. Τουρισμός 49%

 11. Ναυτιλία 33%

Τα νοικοκυριά δε πληρώνουν: 

Σε σύνολο 96,3 δις ευρώ  προς τα νοικοκυριά στο «ΚΟΚΚΙΝΟ« βρίσκεται το 45% ,41% στα στεγαστικά και 55% στα καταναλωτικά δάνεια.