ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος και του Κεντρικού Οικονομικού Επιμελητηρίου της Κροατίας

Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος, κ. Ιωάννη Μανδρίνου, και ύστερα από σχετική του πρόσκληση προς τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου του Ζάγκρεμπ, κ. Zlatan Froehlich και κ. Vitomir Klasić αντίστοιχα, να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε με την παρουσία τους στις 29 Ιουνίου στα γραφεία του Συνδέσμου (Αριστοτέλους 3) ευρεία σύσκεψη, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας και διάδοσης των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των μελών των δύο φορέων. Η σύσκεψη ήταν πολύ επιτυχής κι εδόθη η ευκαιρία στα δύο μέρη, μέσα σε κλίμα φιλίας και αλληλοεκτίμησης, να συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως τουριστικά, εμπορικά, επαγγελματικά και λοιπά παρεμφερή θέματα.
Υπογραμμίζεται το ενδιαφέρον των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου να προωθηθούν μεταξύ των δύο πλευρών και ζητήματα περιβαλλοντικών τεχνολογιών και ενέργειας και κατασκευών μεγάλου βεληνεκούς. Η σύσκεψη κατέληξε με την υπογραφή από τον κ. Μανδρίνο και τον κ. Froehlich του συμφώνου συνεργασίας και ανάπτυξης περεταίρω καλών σχέσεων μεταξύ των φορέων και των μελών τους, που θα βοηθήσει τα μέλη που θα συνεργαστούν να αυξήσουν τις εμπορικές και επιχειρηματικές τους θέσεις και δραστηριότητες. Παρόντες στη συνάντηση ήταν η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας κ. Κυριακή Τεκτονίδου και ο Επίτιμος Πρόξενος της Κροατίας κ. Βιορέλης Καραγιάννης, μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης. Τέλος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Μναδρίνος είχε την τιμή να επιδώσει στον Πρόεδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου του Ζάγκρεμπ κ. Zlatan Froehlich αναμνηστική πλακέτα, εις ένδειξη των προσπαθειών που καταβάλλει ώστε οι φιλικές, εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις τους να αποδώσουν το συντομότερο, και ουσιαστικότερα, τα θέματα για τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι συζητήσεις προς όφελος των επιχειρηματιών και των οικονομιών των δύο χωρών, Ελλάδας και Κροατίας.