Έναρξη ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ

Από 1η Νοεμβρίου ξεκινούν τέσσερα αναπτυξιακά πακέτα.

Οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ πλησιάζουν τα 20,8 δισ. ευρώ.Τα πόσο των  4,3 δισ. ευρώ προορίζονται για τοπρογράμμα Ανταγωνιστηκότητα που θα αξιοποιηθούν για την επιδότηση επιχειρήσεων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.Για μια υγιείς οικονομία.