Οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (13/08/15)

Οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ  (13/08/15):

Στις 12/08/2015 έγινε η παρακάτω πληρωμή:ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 214.2.1 «ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012» με: Ποσό: 57.096,22 € Και πλήθος: 555 (ΗΛΕΙΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΙΛΚΙΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ).